Nosilni in sodelujoči raziskovalci

Trajanje projekta

1. 1. 2014 31. 1. 2015

 
 

Nike Kocijančič Pokorn


Red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn je diplomirala iz angleščine in francoskega jezika in književnosti leta 1992, leta 1995 magistrirala iz angleške književnosti in leta 1999 doktorirala s področja literarnih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 2001 je prejela mednarodno nagrado za najboljši doktorat v obdobju zadnjih treh let na področju prevodoslovja, ki jo podeljuje Evropsko združenje za prevodoslovje. Od leta 1993 je zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2000 na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete UL. Bila je v organizacijskih in znanstvenih odborih več mednarodnih kongresov in je članica mednarodnega uredniškega odbora pri dveh indeksiranih znanstvenih prevodoslovnih revijah (JosTrans in Translation Studies (Routledge)). Deset let je bila predstojnica Oddelka za prevodoslovje na Filozofski fakulteti, šest let je bila članica izvršilnega odbora Evropskega združenja za prevodoslovje (EST) in pet let članica izvršilnega odbora evropske mreže Evropskega mastersa iz prevajanja (EMT). Bila je tudi članica osemčlanske ekspertne komisije Evropske komisije, ki je bila zadolžena za vzpostavitev mreže EMT in izoblikovanje EMT seznama prevodnih kompetenc. Objavila je več znanstvenih člankov in monografij, med njimi: Challenging the Traditional Axioms: Translation into a non-mother tongue (John Benjamins, 2005) in Towards the (Post)Socialist Translation Studies (John Benjamins, 2012). Ukvarja se s teorijo prevajanja in uporabnim prevodoslovjem, in sicer s problematiko prevajanja v nematerni jezik, kritiško obravnavo prevodov literarnih besedil in s prevajanjem in tolmačenjem za potrebe skupnosti.

Raziskovalec – nosilec v Sloveniji

Raziskovalec – nosilec v ZDA

Brian Baer, Kent State University, OH


Red. prof. dr. Brian James Baer je eden največjih svetovnih strokovnjakov za teoretično prevodoslovje evropskega vzhoda, še posebej slovanskega sveta, kar odsevajo tudi naslovi njegovih osrednjih publikacij (npr. Other Russias (2009), No Good without Reward: Selected Writings by Liubov Krichevskaya (2011), antologija Russian Writers on Translation (2013)). Njegov raziskovalni fokus na slovansko teoretično prevodoslovje razkriva tudi njegovo znanstveno sodelovanje pri reviji Slavic and East European Journal in vodenje Slavističnega združenja ameriškega srednjega zahoda. Prof. dr. Brian Baer je že v preteklosti izkazal sodelovanje s slovenskimi raziskovalci, kar se kaže tudi v tem, da je pri oblikovanju znanstvene monografije Contexts, Subtexts, Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia (John Benjamins, 2011), v kateri je zbral prispevke avtorjev iz različnih srednje- in vzhodnoevropskih okolij, med njimi tudi predstavil prevodoslovno dejavnost v Sloveniji.


Sodelujoči raziskovalci iz ZDA


•prof. dr. Timothy Pogacar, Bowling Green State University, OH

•Indira Sultanic, Kent State University, OH


Sodelujoči raziskovalci iz Slovenije


•prof. dr. Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani

•Dr Iva Jevtič, Univerza v Ljubljani

•Urban Šrimpf, Univerza v Ljubljani

•Dr Nataša Hirci, Univerza v Ljubljani