Izoblikovanje nacionalnega prevodnega polja in pojav kulturnospecifične prevodoslovne misli

 

Izvedel se je pregled strokovnih in znanstvenih revij s področja jezikoslovja in literarne teorije na Slovenskem v obdobju med 1919 in 1989 z namenom, da se začrta razvoj prevodoslovne misli na Slovenskem, identificiralo se je najpomembnejša besedila in izoblikovalo se je besedilo, ki podaja kritični pregled tega obdobja. V raziskavo se je vključilo tudi študente in študentke magistrstega programa Prevajanje, ki so prevedli besedilo dr. Darka Dolinarja, ki smo ga identificirali kot reprezentativnega za slovensko prevodoslovno misel v obdobju med 1919 do 1989.

Red. prof. dr. Brian J. Baer bo pregled slovenske prevodoslovne misli vključil v znanstveno monografijo, ki bo predstavila prevodoslovje v vzhodnih in srednjeevropskih državah v obdobju med prvo svetovno vojno in koncem osemdesetih let. Monografija bo predvidoma izdana leta 2016 pri znanstveni založbi v tujini.