Prevodna izmenjava

med slovensko kulturo in kulturo ZDA

 

Slovenska literatura v ZDA*

Izmenjava med ameriško** in slovensko literaturo nikoli ni bila izenačena: neprimerno manj prevodov iz slovenščine v angleščino je bilo objavljenih v ZDA kot slovenskih prevodov ameriških besedil v Sloveniji. COBISS razkriva, da je bilo od 19. stoletja do leta 2015 v angleščino prevedenih le 506 slovenskih literarnih besedil v knjižni obliki (kar je skoraj dvaindvajsetkrat manj kot število prevodov angleških besedil v slovenščini).

    Podrobnejši pregled vnosov v COBISS je razkril, da je bilo od teh 506 prevodov le 94 (19 %) objavljenih v ZDA. Na primer, v obdobju od začetka 19. stoletja do konca šestdesetih let dvajsetega stoletja je bila več kot tretjina angleških prevodov slovenskih literarnih del objavljena v Sloveniji. V osemdesetih letih je bilo že več kot dve tretjini besedil (tj. 26 od 38 del) objavljenih v Sloveniji. In dejansko je posebna značilnost prevodov slovenske literature v angleški jezik to, da so mnogi izmed njih bili objavljeni v Sloveniji. Praksa financiranja in izdajanja angleških prevodov slovenskih literarnih del je bila del poskusa izvoza slovenske literature v tujino in z leti se ta delež slovenskih objav angleških prevodov slovenske literature samo še povečuje.

    Če podrobneje pogledamo posamezna obdobja, lahko vidimo, da v devetnajstem stoletju ni bilo nobeno slovensko literarno besedilo prevedeno v angleški jezik, kar ni presenetljivo. Veliko bolj nenavadno je, da v obdobju do konca druge svetovne vojne COBISS zabeleži le 5 književnih prevodov (med njimi najdemo prevode klasikov, kot so Ivan Cankar, France Bevk in Vladimir Levstik). Ta številka se sicer v socialističnem obdboju poveča na 83 in v obdobju po osamosvojitvi na 457 prevodov. V štiridesetih in petdesetih letih po vojni se tako objavljajo določeni prevodi avtorjev, kot so France Prešeren, Matej Bor in Josip Jurčič, v Beogradu, Ljubljani ali Londonu (eno delo je bilo izdano v Kalkuti). V šestdesetih letih je bilo objavljenih 15 del, vsa v Sloveniji ali Veliki Britaniji. Pri tem je treba opozoriti, da COBISS, kljub temu da je največja in vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov v Sloveniji, ki zbira podatke več kot 430 slovenskih knjižnic, vseeno ni popoln in ne zajema popolnoma vseh prevodov slovenske literature v angleščino. V njem, na primer, ne najdemo knjižne objave prevoda Hlapca Jerneja Louisa Adamica, ki je bil objavljen leta 1926 pri ameriški založbi Vanguard Press. Te vrzeli narekujejo podrobnejši pregled prevajalske dejavnosti v slovenski izseljenski skupnosti v ZDA.

    Do sedemdesetih let dvajsetega stoletja COBISS torej ne zabeleži nobene objave prevodov slovenske literature v ZDA. Prve objave prevedene slovenske literature v ZDA se pričnejo v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko je izdanih 10 del, vendar je velika večina (9 del) izdana v Veliki Britaniji ali Sloveniji. Kot prvi knjižni prevod, objavljen v ZDA, COBISS navaja prevod poezije Tomaža Šalamuna (1973).

    V osemdesetih letih je bilo objavljenih 38 prevodov slovenskih književnih del, ampak le štirje so bili objavljeni v ZDA. Objavljena sta bila dva klasika: Ivan Cankar v Ohiu (Willoughby Hills: Slovenian Research Center of America/Slovenski ameriški inšitut) in Samorastniki Prežihovega Voranca pri Založbi Prometej v New Orleansu; in dva avtorja, zanimivejša za sodobno bralstvo: Jože Snoj in Srečko Kosovel (oba v San Franciscu).

    V devedesetih letih, tj. po osamosvojitvi, število prevodov slovenskih literarnih del strmo naraste: v tem obdobju nastane 116 prevodov, vendar pa jih le 18 del izide v Združenih državah. Večina ameriških objav so prevodi pesniških zbirk slovenskih pesnikov (Daneta Zajca, Mete Kušar, Taje Kramberger, Vena Tauferja, Aleša Štegerja, Aleša Debeljaka, Alojza Ihana, Braneta Mozetiča, Jureta Potokarja) pri založbi Univerze v Tennesseeju v Chattanoogi. V tem obdobju najdemo tudi ameriške objave prevodov pesmi Tomaža Šalamuna in proznih del Aleša Debeljaka, Draga Jančarja, Andreja Blatnika, pa tudi prevod avtorja starejše generacije, Edvarda Kocbeka, ki je bil po vsej verjetnost     zanimiv zaradi svojega oporečništva.

    V prvem desetletju enaidvajsetega stoletja je objavljenih 162 del knjižnih prevodov slovenske literature v angleščini, od tega 43 del v ZDA. Najpogosteje prevajana avtorja v ZDA sta Tomaž Šalamun (10 objav) in Miha Mazzini (5 objav); pogoste se tudi objave slikanic Lilijane Praprotnik Zupančič (4 objave). Več kot enkrat je bil prevajan tudi Evald Flisar, Drago Jančar, Iztok Osojnik, Brane Mozetič, Boris Pintar (oz. Gojmir Polajnar) in Vladimir Bartol. V tem obdobju najdemo še ameriške objave prevodov naslednjih avtorjev: Ivana Cankarja, Edvarda Kocbeka, Aleša Debeljaka, Vlada Žabota, Maje Novak, Drage Potočnjak in Aleša Mustarja.

    Zadnjih pet let (tj. od 2010 do 2015) je bilo objavljenih 179 del slovenskih literarnih besedil v angleškem jeziku v knjižni obliki, vendar od tega le 28 v Združenih državah Amerike. Najpogosteje prevajani avtorji, ki so bili izdani v ZDA v tem obdobju, so Evald Flisar, Tomaž Šalamun in Andrej Blatnik. Zopet najdemo avtorje, ki so že objavili svoje prevode v ZDA: na primer, Braneta Mozetiča, Aleša Debeljaka, Aleša Štegerja in Vlada Žabota. Novi avtorji, ki prvič objavijo svoje prevode v ZDA, pa so Boris Pahor, Tone Škrjanec, Vitomil Zupan, Florjan Lipuš, Marko Sosič, Jana Putrle in Milan Jesih.

    Ta pregled prevodov slovenske literature v ZDA se je osredotočil le na knjižne izdaje in je zanemaril objave prevodov v periodiki ameriških izseljencev. Natačnejši pregled teh objav bi bil nujen, da bi podal popolnejšo sliko prevodne izmenjave med Slovenijo in ZDA.

*Podatki za citiranje tega članka: Nike K. Pokorn. 2016. Prevodna izmenjava med slovensko kulturo in kulturo ZDA. http://prev-sl-us2015.ff.uni-lj.si/sl/Rezultati_Ib.html

**Pridevnik ameriški se nanaša zgolj na ZDA.