Zvočna simbolika v prevodih

 

Primer prevajanja osebnih imen likov v delu Oliver Twist Charlesa Dickensa

V okviru bilateralnega projekta se je izvedel raziskovalni projekt, osredotočen na zvočno simobliko v prevodih. Projekt sta zasnovala Ruth E. Pogacar in prof. dr. Timothy Pogacar. Raziskava se je posvetila vprašanju, v kolikšni meri zvočna podoba določenega osebnega imena, ki izraža naklonjenost oz. nenaklonjenost do posameznega lika v izvirnem jeziku, v prevedenem besedilu izgubi to svojo simboliko. Ob obisku v Ljubljani je dr. Timothy Pogacar predlagal, da se empirični del raziskave izvede v Ljubljani. Dr. Agnes Pisanski Peterlin in dr. Nike K. Pokorn sta tako prispevali prevodoslovni razmislek k problematiki in izvedli anketo med študenti prvega letnika dodiplomskega študija, ki je bila potem povzeta v članku. Na osnovi celotne raziskave je bil izdelan članek, ki je bil oddan v objavo v indeksirano prevodoslovno revijo.